This is an example of a HTML caption with a link.
:::
藝才班 林柏均 - 榮譽榜 | 2023-03-23 | 點閱數: 276

 狂賀!!  狂賀!!

            本校音樂班參加 111 學年度全國學生音樂比賽 榮獲佳績!!

                             團體組

                              管弦樂合奏 國中 A 組 優等      

                              弦樂四重奏 國中 A 組 優等 (202 吳允冠 蔡雨潔 曹鈞閎 朱俊達)

                              鋼琴五重奏 國中 A 組 優 (202 陳妤裴 顏妙婷 黃珮瑜 林佑臻 蔡定紘)

                             個人組

                               木琴獨奏    國中 A 組 優等(102 周可心)

                              低音管獨奏 國中 A 組 優等(302 劉盈希)

                              雙簧管獨奏 國中 A 組 優等(202 楊婷貽)

                              

                                ~感謝音樂班老師們辛勤指導~

                         

                          校長  黃美芳  暨全體師生

                          家長會長  廖文福  暨全體委員                  仝賀

                          音樂班家長聯誼會  高慧琪  暨全體家長

:::

快速登入

:::

搜尋

行政單位